• Menawarkan pembelajaran yang berkualiti.

  • Meningkatkan prestasi pelajar secara berperingkat dengan cemerlang.

  • Membantu pelajar yang lemah di dalam pelajaran untuk mencapai kejayaan.

  • Memperkenalkan pembelajaran abad ke-21.

  • Membentuk kemahiran pelajar dengan persepsi dan  berkeyakinan.

  • Memastikan kestabilan dan penambahbaikan syarikat.